Семейни констелации

Bert Helinger Бърт Хелингер

“Фамилни системни констелации “ е мощен и ефективен метод за разкриване на несъзнателни сили, обвързаности и идентификации в семейството, от което произхождаме и това , което самите ние впоследствие създаваме.

Методът е уникален инструмент, посредством който можем да надникнем в динамичните взаимовръзки на нашите взаимоотношения в семейството,на работа, във връзките с околните. Или, с други думи казано – онова, което ни се случва или не ни се случва по начина, по който бихме искали е в резултат от онова, което идва при нас от нашите предшественици – родители, прародители и всички участници в семейната ни система.

Откривател на метода е немският психотерапевт Бърт Хелингер, който стъпвайки върху концепциите на Ерик Бърн, Якоб Морено, Мартин Бубер и Виржиния Сатир създава една нова уникална и постоянно усъвършенстваща се система наречена „Фамилни системни констелации”.

Практикува се индивидуално и групово, като участниците имат възможност както да се запознаят с метода (от професионална гледна точка) чрез собствени преживявания, така и да поставят и отработят свой проблем. Могат да участват също и като представители в констелациите на други участници, което също помага за отработването на личните проблеми.

За кого е подходящ методът?

Всички ние идваме от един или друг вид семейство и въпреки, че може и да не го знаем, всички имаме неразрешени проблеми, свързани с връзките в семейството. Така че всеки има какво да спечели от този терапевтичен подход.

Всеки, който се възползва от възможността да събере семейството си в констелация , ще открие, че този метод много точно отразява връзките между членовете на семейството и разкрива истини на този, който ги подрежда.

Семейната констелация може да разгледа всичко, което води до емоционални или практически катаклизми в живота, защото повечето от тези психологични проблеми могат да бъдат проследени до неразрешени семейни конфликти. Проблемите, които ни отдалечават от щастливия живот, не изникват от нищото. Само факта, че разбираме как личните ни затруднения са част от някаква висша дисхармония, която включва всички хора, с които сме израснали и тези, които са били преди нас, ни позволяват да се отпуснем.

Въпросник

Ако съществува някой от следните факти, той със сигурност влияе върху вашия живот и живота на останалите членове от системата ви, независимо дали фактът ви е известен. НЕ се налага да разпитвате, да събирате информация и да я споделяте с групата. Добрият фасилитатор е в състояние да разпознае информацията в полето и да работи с нея без да прави достояние на всички подробностите от вашето минало.

 • Ранна смърт?
 • Дали някой е починал на възраст, по-малка от 25 години, и дали някой е останал без родители преди 15-годишна възраст. Броят се и мъртвородените деца, както и смъртта при раждане. Особено важни са болести или смърт по време на раждане или след раждане, дори и ако става дума за пра-баба.
 • Самоубийства или опити за самоубийства?
 • Престъпления, най-вече убийства?
 • Някой бил ли е измамен, например с наследство?
 • Тежка съдба или злополуки?
 • Някой бил ли е заклеймен или отлъчен от семейството?
 • Незаконни деца или деца, които са били изоставени? Осиновяване?
 • Военни преживявания / войници?
 • Тежки болести или инвалидности? Умствени заболявания? Наркомании и други пристрастености? Сексуално насилие?
 • Родители от две националности? Емигранти? Защо е напусната родната страна?
 • Имало ли е предишни важни връзки на родителите? (брачни партньори, годеници или първи любови?)
 • Възможно е и да нямате информация по горните въпроси, това също е отговор.